Shop Mobile More Submit  Join Login
miss you by fishforfun21 miss you by fishforfun21
danmei~~

này thì đam mẽo, mỗi tội vẽ bị hư cái người *lật bàn*, tô xong mới thấy ="=
Shit!
Add a Comment:
 
:iconqueeniekomori:
QueenieKomori Featured By Owner Dec 31, 2014  Student Digital Artist
nice :)
Reply
:iconelenirlachlagos:
ElenirLachlagos Featured By Owner Aug 31, 2014
This is beautiful!
Reply
:icongiu-gio8804:
Giu-Gio8804 Featured By Owner Mar 17, 2014  Professional Traditional Artist
I love your work!!Heart Heart :happybounce: 
Reply
:iconkluste:
Kluste Featured By Owner Feb 23, 2014  Hobbyist Traditional Artist
I like this style and the hair you paint look awesome!
Reply
:iconrikatoji:
rikatoji Featured By Owner Jul 24, 2013
O A O
Tam phu nhưn??
Tranh đẹp quá đi!
T A T~
Reply
:iconfishforfun21:
fishforfun21 Featured By Owner Jul 24, 2013  Student General Artist
bây h nhìn lại tấm này ta thấy ta vẽ còn dở lắm nhị phu nhân à~ ; v ;
*ôm ôm*
Reply
:iconrikatoji:
rikatoji Featured By Owner Aug 8, 2013
Thế này mà còn kêu dở á??
w O A O w
*lật bàn*
Mà tam phu nhân nè, cô đi viền đen bằng bút sắt hả?? >v<
t thử nhưng lúc lên màu bị lem ra quá. Ọ v Ọ
Reply
:iconfishforfun21:
fishforfun21 Featured By Owner Aug 9, 2013  Student General Artist
ko có đâu ta đi bằng chì đó =v=
bút sắt ta xài chưa quen với cả ta chưa tìm dc loại ko thấm nc màu ; ___ ;
Reply
:iconraintreader:
raintreader Featured By Owner May 23, 2013  Hobbyist Traditional Artist
amazing....the level of detail and your style is stunning
Reply
:iconfishforfun21:
fishforfun21 Featured By Owner May 24, 2013  Student General Artist
thanks a lot ^^
Reply
:iconraintreader:
raintreader Featured By Owner May 24, 2013  Hobbyist Traditional Artist
no problem at all
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 23, 2013
Image Size
6.6 MB
Resolution
4021×2796
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,128 (1 today)
Favourites
60 (who?)
Comments
11
Downloads
11
×